Når det kommer til kryptovaluta, er det mye man kan fordype seg i og mye man kan bruke lang tid på å prøve å forstå. Ripple blir av mange kalt for fremtidens kryptovaluta, mens det på andre siden er mange som mener Ripple er et selskap og derfor ikke teller som en kryptovaluta. Uenighetene er mange, og det er nok ikke sikkert folket blir enige med det første.

Det skal for så vidt sies at Ripple er faktisk en bedrift. Bedriften skiller seg derfor fra andre kryptovalutaer, spesielt fordi Ripple ønsker å samarbeide med så mange banker som mulig, slik at transaksjonene skal bli så enkle som overhodet mulig.

En ny ideologi

Ripple forkortes ofte til XRP og er nå en av de mest omtalte kryptovalutaene på markedet. Selskapet opererer som de fleste andre Silicon Vally-bedrifter og er for mange et spennende investeringsalternativ. Mange omtaler bedriften som den perfekte bro mellom kryptovaluta og den fysiske bankverden, noe som er helt nytt innenfor kryptovaluta.

Du kjenner kanskje til ideologien bak kryptovaluta, og da spesielt Bitcoin? Ideen bak teknologien var å gi mindre kontroll til offentlige makter og banker. Det er nettopp derfor de «normale» kryptovalutaene ikke samarbeider med banker og heller er en fri valuta som styres på andre måter og av andre faktorer. Her skiller Ripple seg ut, ettersom selskapet har valgt å samarbeide med banker, til tross for teknologiens ideologi.

Raske internasjonale transaksjoner

Bak både Bitcoin og Ripple ligger blockchain teknologien, og selv om valutaene opererer forskjellig styres de på visse måter likt. Ripples utgangspunkt var å gjøre banktransaksjoner så enkle og raske som overhodet mulig. Derfor er XRP unik i sammenligning med for eksempel Bitcoin. Der Bitcoins transaksjoner blir langsommere jo flere som benytter nettverket, har Ripple mulighet til å skalere og derfor operere like raskt uavhengig av hvor mange som bruker nettverket.

En internasjonal transaksjon på dette nettverket kan gjennomføres på ca. fem sekunder. Det er en enormt kort transaksjonstid og betydelig raskere enn dagens SWIFT-system der det gjerne hvert fall tar 48 timer å overføre penger fra en konto til en annen. En annen ting som gjøre Ripple unik er at du får muligheten til å benytte denne transaksjonsteknologien som ligger bak, uten at du trenger å bruke XRP, altså selve kryptovalutaen. American Express bruker for eksempel teknologien allerede, uten å operere med selve kryptovalutaen.

Den billigste kryptovalutaen på markedet

I tillegg til tidligere nevnte fordeler og spesifikasjoner er XRP også den billigste kryptovalutaen å overføre penger med. Likevel er det også viktig å påpeke at Ripple er kontroversiell, spesielt fordi den ikke er desentralisert. Altså er ikke kryptovalutaen spredd like godt ut over som for eksempel Bitcoin er. Videre har selskapet fått kritikk for å selv eie 20% av XRP, noe som i dag har ført til at de er ekstremt rike. Det sitter altså et selskap og styrer XRP og som eier store deler av valutaen også. Det er nettopp derfor mange mener at dette er en mindre folkelig eller mindre demokratisk kryptovaluta. Det er jo nemlig slik at det sitter ingen og styrer bak hverken Bitcoin eller Ethereum. Det er folket og markedet som styrer, ikke en bedrift.

Videre er det også noen som mener at selskapet ikke driver innovativt, men her er folket uenig. Ripple har klart å vise at blockchain teknologi og kryptovaluta på generell basis kan brukes på så mange nye, andre og uante måter. Blockchain teknologien trenger ikke bare være forbeholdt kryptovaluta og transaksjoner, men kan også brukes til å sikre transaksjonsnettverk og informasjon. Det er blant annet noen shippingselskaper så har begynt å ta i bruk teknologien og vi vil nok se en rask økning i bruken i nærmeste fremtid.

Blir vi noen gang enig?

Denne kryptovalutaen bruker også vesentlig mindre energi, sammenliknet med andre kryptovalutaer. For miljøentusiastene er dette derfor den perfekte kryptovalutaen. Ripple skiller seg ut både på de positive og negative aspektene, og det handler mye om egne verdier og prioriterering når man diskuterer slikt. Hvorvidt Ripple er innovativt eller lite folkelig er nok ikke noe befolkningen blir enig om, men så er det også greit å ha forskjellige meninger.

Dersom du tenker at å investere i denne typen valuta kunne vært spennende, så trenger du bare finne deg en plattform som tilbyr valutaen og vips kan du være i gang. Du skal likevel være klar over at kryptovalutamarkedet opplever store svingninger og det er et risikofylt marked å investere i. Husk også å skaffe deg en wallet som aksepterer Ripple eller XRP.