Det finnes en haug av måter å investere i kryptovaluta på og stablecoin er en av dem og Tether er av de mest populære stablecoins på markedet i dag. Vi skal gi deg en ordentlig introduksjon til både stablecoin og Tether slik at du forstår det. Det er nemlig ekstremt mye man kan lære seg innenfor kryptovaluta og det er fult forståelig at det kan virke overveldende.

Stablecoin er altså en måte å investere i en kryptovaluta på, samtidig som en annen valuta, f. Eks US Dollar, stilles som sikkerhet. Det vil si at stablecoin er en måte å sikre investeringen din og forminske den store risikoen ved å investere i kryptovaluta. Dette gjør også at svingningene i markedet minskes.

Hva er egentlig stablecoin?

Stablecoin er et relativt nytt fenomen som har oppstått grunnet kryptovalutamarkedets store interesse og vekst. Som oftest når vi snakker om stablecoin, så snakker vi om dette i sammenheng med kryptovaluta. Når du knytter en annet finansielt produkt opp mot kryptovalutaen så bruker vi som oftest valuta, som for eksempel US Dollar eller den Norske Kronen. Dette gjøres altså for å minske risikoen ved investeringen du gjør. Fremover i artikkelen så kommer vi til å referere til investeringen som kryptovaluta og fiat som valutaer vi bruker i daglig bruk.

Fiat er altså den valutaen du stiller som sikkerhet. Vi er klar over at dette kan virke litt komplisert, men for å gjøre det litt enklere kan man på en måte si at du lagrer kryptovalutaen og en annen valuta sammen. På den måten er pengene dine lagret som en sikkerhet, som du i teorien kan innløse i en annen enhet. Dette resulterer i at stablecoinen ikke vil falle like dypt som kryptovalutaen, dersom kryptovalutaen du har valg faller.

Tether, den mest populære stablecoinen

Takket være denne nye formen for investering og takket være sikkerheten den bærer med seg har investering i kryptovalutas popularitet økt. Dette har også medført til at finansielle institusjoner også har beveget seg inn på kryptomarkedet, hvert fall i en større grad en før. Det finnes mange forskjellige stablecoins og den mest populære er altså Tether.


Tether er den stablecoinen som er knyttet til den amerikanske dollaren, noe som gjør den noe mer stabil enn den normale investeringen som gjøres med for eksempel Bitcoin. Likt som med den tradisjonelle kryptovalutaen ønsker også Tether, eller stablecoins generelt, ikke å involvere en tredjepart i transaksjonene sine. Det vil si at stablecoins også bruker blockchain teknologien slik at banker og andre finanstjenester ikke trenger å bli involvert.

En sikrere investering

Stablecoin har gjort det mer attraktivt å investere for dem som tidligere har vært redd for risikoen kryptovaluta har hatt med seg. Tethers kurs har en historisk stabil kursutvikling på et ellers nokså ustabilt marked. Dette er en av flere grunner til at den har blitt svært populær blant kryptoinvestorer. Når man skal handle med kryptovaluta eller stablecoins, er det viktig å se på den historiske utviklingen slik at man får et innblikk i prisens utvikling.

Kryptovalutamarkedet er ustabilt, og det er vanskelig å spå hva som kommer til å skje ettersom markedet opplever store svingninger. Tethers kurs har derimot vært stabil over lenger tid, i og med at den følger prisen til den amerikanske dollaren. Altså tilsier dette at verdien til en stablecoin er forhåndsbestemt og en Tethers koster altså en amerikansk dollar. Derfor er markedet for stablecoins og den tradisjonelle kryptovalutaen ganske ulikt.

Hva påvirker markedet?

Kryptovalutamarkedet reguleres og styres hovedsakelig basert på tre faktorer; tilbud og etterspørsel, antall enheter eller tokens og utviklingen til resten av markedet. Som med mange andre produkter styres kryptovalutamarkedet av tilbud og etterspørsel. Det vil si at til tider kan prisene øke enormt grunnet høy etterspørsel, men de kan også synke like raskt grunnet lite etterspørsel. Hvorvidt valutaen stiger eller synker i verdi har ofte mye å gjøre med positiv eller negativ omtalt media.

Faktor nummer to er antall enheter. Antall enheter eller sagt på en annen måte; hvor mange coins eller tokens som er i omløp, har mye å si for prisen. Dersom et stort antall coins er «ledige» vil dette tilsi at det er få som har benyttet seg av tilbudet, noe som synker prisen. Er det derimot færre «ledige» coins vil markedsverdien øke, ettersom de nå er mer eksklusive.

Kryptovalutaens markedsverdi henger også tett sammen med bevegelser og aktivitet på det generelle kryptomarkedet. Historisk sett så øker alle de forskjellige kryptovalutaene nokså i takt. Det vil si at om Bitcoins verdi skulle stige, vil nok andre kryptovalutaers verdi stige samtidig.