Bitcoin er en mye omtalt kryptovaluta og du har nok hørt både det ene og det andre i løpet av de siste årene. De fleste har skjønt at både Bitcoin og kryptovaluta generelt har kommet for å bli. Krypto er et spennende tema og du kunne lest artikler i flere timer om det skulle være ønskelig.

Selv om du har hørt om Bitcoin, betyr ikke det nødvendigvis at du har hørt om Bitcoin Cash. Du er ikke alene om å ikke ha hørt om denne kryptovalutaen, for den er nemlig bare tre år gammel. I denne artikkelen skal vi gå litt dypere inn i hva det er, hvorfor den ble skapt og ikke minst hvordan den brukes.

Konkurrent eller hjelpemiddel?

Bitcoin Cash er en kryptovaluta som ble skapt for tre år siden av utviklerne av Bitcoin. Grunnen til at den ble skapt var at utviklerne av Bitcoin ønsket å øke kryptovalutaens blockchain. Vi skal gå igjennom hva blockchain er, så frykt ikke hvis du ikke forstår hva det er. Bitcoins blockchain var på 1mb og utviklerne ønsket å utvide denne for å kunne senke transaksjonskostnader og transaksjonstid. Dette fikk de ikke godkjent og dermed bestemte de seg for å skape Bitcoin Cash.

Bitcoin Cash ble altså opprettet åtte år etter sin forløper og ble skapt som en løsning for den ikke godkjente søknaden om å utvide blockchainen. Bitcoin Cash er dermed en parallell blockchain og kryptovaluta. I dag har Bitcoin cash en blockchain på 8 mg mens Bitcoin kun har 1 mg. Mange har spurt seg selv om dette var en god løsning for skaperne av Bitcoin ettersom Bitcoin Cash nå, på en måte, er blitt en konkurrent av Bitcoin.

Bitcoin VS Bitcoin Cash

Hvis vi skal se på noen av forskjellene mellom Bitcoin og Bitcoin Cash, er det viktig å påpeke at Bitcoin cash har en lavere verdi sammenlignet med Bitcoin, noe som gjør at valutaen kan utkonkurreres. Bitcoin Cash har også lite dekning i media, noe som fører til at det ikke er alle som kjenner til valutaen og mange som dermed ikke vurderer en investering. Bitcoin Cash har også fått noen kommentarer på sikkerhet og dårlige forhold.

Hvis vi skal se på fordelene med Bitcoin Cash i forhold til Bitcoin, så er den åpenbare fordelen av blockchainen er større, noe som gjør at transaksjonene gjennomføres raskere samt at det er lavere kostnader. Dette gjør altså at du kan overførere raskere til en billigere penge. Både Bitcoin og Bitcoin Cash har rundt 21 millioner tokens eller mynter om du vil. Likevel er tokens fra Bitcoin, enn så lenge, verdt betydelig mye mer enn Bitcoin Cash sine.

Hva er blockchain teknologi? 

For å forstå hvorfor Bitcoin Cash er skapt er det essensielt å forstå blockchain teknologien. Dette er den revolusjonerende teknologien som mange snakker om. Mange mener denne teknologien vil revolusjonere måten vi ser på penge- og informasjonstransaksjoner. Poenget med blockchain er at du skal kunne overføre informasjon, avtaler eller pengebeløp uten et mellomledd som for eksempel en bank. Det vil si at du kunne lagret en avtale og noen kunne hente den ut, med riktig kodenøkkel, og du vil dermed være sikret at riktig person mottar riktig informasjon, uten at den kan forfalskes.


Hvis du ser for deg at du gjør en avtale eller kjøper noe med kvittering. Du legger denne kvitteringen i en gjennomsiktig eske og låser den. Esken blir plassert på gulvet og alle kan se den, men den sitter fast. Det vil si at ingen kan åpen den eller flytte på den, innholdet er låst så det er heller ingen som kan endre på eller kopiere innholdet. Neste gang du kjøper noe plasseres denne kvitteringen i en lik eske oppå den andre, og slik skaper du en kjede eller en chain.

Er Bitcoin Cash en god investering?

Det er mange som lurer på om Bitcoin Cash vil være en god investering eller ikke. Det er en kontroversiell valuta som rett og slett er opprettet grunnet at Bitcoin ikke fikk godkjent den nevnte søknaden. Likevel er det ingen tvil om at det er fordeler ved kryptovalutaen. Mange trodde at valutaen kjapt ville dø ut, men likevel har den fått mye oppmerksomhet av dem som kjenner til kryptovalutamarkedet, og det ser ikke ut til at valutaen har tenkt seg noe annet sted en opp.

Likevel er det vanskelig å svare på om hvorvidt det er en god investering eller ikke. Kryptovalutamarkedet opplever store svingninger og det er et risikofylt marked å investere i. Det er stort potensiale i blockchain teknologien, men det likevel ikke noe fasit svar når det kommer til investering.