Det å investere er ikke bare spennende, men også en god måte å sikre seg økonomisk for fremtiden. Den tiden der den eneste inntekten man har er via lønnen sin er over, og flere og flere velger å begynne å investere. Ikke fordi de nødvendigvis ønsker å leve av å investere, men fordi man vet at dette kan være en fruktbar form for økonomisk forsikring for fremtiden.

Det er ikke overraskende å se at pandemien blant annet har hatt stor innvirkning på antallet investorer vi har sett vokse seg frem i Norge. Både når det gjelder aksjer generelt, og når det kommer til Bitcoin og andre kryptovaluta, ser man rekordmange norske investorer dukke opp på markedet, noe som er en veldig spennende utvikling. Dette gjør at vi snakker mer om forskjellige typer investeringer, for eksempel EFT handel, og ikke bare aksjer, noe som i seg selv illustrerer en spennende utvikling der mer kunnskap er på agendaen.

Kom i gang med å investere

Selv om det kan virke litt overveldende å begynne å investere – særlig fordi risikoen for å tape penge selvsagt alltid er til stede, er det mange som aldri kommer dit. Men det er faktisk overraskende lett å komme i gang med å investere. Man må bare bruke litt tid på å lære seg mer om å investere, så er man godt på vei. Det er stort potensiale for mestringsfølelse her også, for når man først er i gang, ser man hvor lett det faktisk var hele tiden!

Det er rett og slett sånn at alle kan investere, og man trenger ikke å ha en formue for å komme i gang.

Mer enn en måte å investere på

Når det kommer til det å investere er det stort sett aksjer vi hører om, men sannheten er at dette bare er en av de måtene man kan investere på. Aksjer er bare en måte, og det er også veldig vanlig å for eksempel investere i fond eller å fokusere på ting som ETF handel.

Dette gjør at man faktisk har mulighet til å få en sterk portfolio av forskjellige ting, for man behøver ikke velge en måte å investere på, og holde seg til den. De forskjellige måtene å investere på, gir oss en mer helhetlig dekning av mål og ambisjoner, og det at vi snakker mer om penger og investeringer i dag, gjør at flere velger for eksempel EFT handel og ikke bare aksjer, som det naturlige førstevalget.