Etter to år med pandemi i verden er det mange bedrifter som har kjent på utfordringene med dårlig økonomi og et lukket samfunn som har gjort det vanskelig å drive forsvarlig. I denne situasjonen har mange måttet ty til store kostnadskutt og forsøk på effektivisering, for å redde bedriftens økonomi gjennom pandemien.

Drift i endring

Heldigvis har staten i stor grad vært med på å berge mange bedrifter med sin tiltaksplan i løpet av pandemien, men det har allikevel vært tøffe tak for mange bedrifter og bransjer. I serveringsbransjen har de fleste bedrifter kjent på at nedstengningen har vært hard mot driften da de enten ikke har hatt lov til å holde åpent, eller de har blitt nektet å servere alkohol. Dette har naturligvis ført til svært begrenset besøkstall, og påvirket økonomien kraftig deretter.

De bedriftene som har klart seg best gjennom denne situasjonen er de som har klart å tilpasse seg, og utført endringer i driften. Dette har ikke bare ført til store kostnadsbesparelser, men også gitt dem evnen til fortsatt å skape et inntekstgrunnlag. I serveringsbransjen har dette gjerne bestått i å innføre takeaway eller hjemlevering slik at kundene kunne fortsette å bestille mat selv om de ikke fikk lov til å spise på disse utestedene.

De fleste som innførte slike tiltak, har klart seg overraskende bra sammenlignet med hvor ille det kunne gått for bedriftene i denne tiden. Ofte er det evnen til å klare å tenke nytt som gjør at noen klarer seg bedre i vanskelige og uforutsette situasjoner.

Investeringer

Det var ikke bare kostnadskutt som ble gjort i starten av pandemien. Noen kloke ledere innså raskt at det var penger å tjene på å investere i enkelte bransjer som kom til å bli helt essensielle. De som valgte å kjøpe aksjer i bedrifter som driver med teknologi har klart å sko seg godt for tiden fremover. Da alle plutselig måtte på hjemmekontor dukket det nemlig opp et ekstremt behov for teknologisk utstyr til hjemmekontoret som skulle gjøre at de kunne fungere like godt på jobb hjemmefra som på kontoret.

Noen valgte også å investere i kryptovaluta. Dette er en investering med mye større risiko, men som på sikt har potensialet for å gi betraktelig større avkastning dersom man investerer på riktig tidspunkt.  Det har dessverre vært mange konkurser som følge av nedstengningene, men heldigvis er det mange som har klart å kutte kostnadene, og jobbe effektivt med riktige investeringer for å holde bedriftens økonomi oppe inntil situasjonen normaliserer seg igjen.