Nedenfor er det ulike diagrammer som viser bitcoin kursen fra 2016 – 2019.